Công Ty TNHH Mỹ Hưng
Địa chỉ tại 10A khu Dệt, phố Ao Sen - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

Ảnh sản xuất

img18261
Máy se sợi  img18281

Máy đậu sợi 

img18371

Máy dệt khăn bông img183412
Kiểm tra chất lượng sau dệt

img18911
máy sấy khăn bông

img18691
Kiểm tra sản phẩm sau sấy khănimg18601

Máy may khăn bông 

img18761


Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bao gói


img18971


Kho nguyên liệu 

img19061